Individuele coaching

Coaching blijkt een van de meest effectieve interventies als het gaat om persoonlijke ontwikkeling: het is een doeltreffend middel om zicht te krijgen op je patronen en ze daar aan te pakken waar denken en voelen elkaar gaan tegenspreken. Zo kun je een frisse blik ontwikkelen op je eigen waarden en verantwoording nemen voor het vormgeven daarvan.

Vragen van cliënten

  • Hoe hou ik een goede balans tussen mijn werk en mijn privéleven?
  • Hoe kan ik mij goed voorbereiden op lastige gesprekken of vergaderingen?
  • Is het mogelijk om zelf te kiezen waar je je druk over maakt?
  • Kan ik leren om me niet voor alles verantwoordelijk te voelen?
  • Ik vraag zelden hulp omdat ik heb geleerd dat dat een zwaktebod is. Het resultaat is dat mijn collega’s aangeven dat ik ze niet meeneem in de uitvoering van projecten. Hoe kan ik hier anders mee omgaan?
  • Hoe kan ik zo goed mogelijk re-integreren na een burn-out?
  • Kan ik binnen de organisatie meer zichtbaar maken wat ik doe?
  • Ik vind het lastig mijn grenzen aan te geven, ook als mijn bureau al vol ligt met werk. Hoe kan ik dat effectief veranderen?

Mijn manier van werken

Ieder mens en elke vraag is uniek, dat maakt dat een coachingstraject per definitie maatwerk vereist. De opbouw van een coachingstraject is eenduidig: in het vrijblijvende kennismakingsgesprek bekijken zowel de coachee als ik of er voldoende aansluiting is met betrekking tot het vraagstuk en of we met elkaar verder willen. Wanneer dit niet zo is, dan blijft het bij dit ene gesprek.

Wanneer het wel past, start het coachingstraject met een intakegesprek. In het intakegesprek verkennen coachee, opdrachtgever en coach de achterliggende geschiedenis die aanleiding is voor de coachvraag. Op basis van dit gesprek kunnen de doelstellingen voor het coachingstraject worden geformuleerd. Op basis van de geformuleerde doelstellingen worden de coachingsgesprekken gevoerd.

Een traject beslaat gemiddeld zes tot twaalf gesprekken, uitgangspunt is steeds zo kort als mogelijk en zo lang als nodig! Het traject wordt afgerond met een evaluatiegesprek, waar ik met coachee en opdrachtgever bespreek in hoeverre de doelen gerealiseerd zijn en wat er eventueel nog nodig is (zoals borging of onderhoudsgesprek). Ook als zelfstandige en als particulier ben je welkom, het enige verschil is dat er dan geen sprake is van een opdrachtgever.
Gedurende de coaching sessies besteden we aandacht aan zaken waar je in het hier en nu tegenaan loopt. Dit doen we door middel van praten, oefeningen en theorie. Vaak wordt gebruik gemaakt van op de situatie toegespitste huiswerkopdrachten. Verder proberen we de situatie vanuit een ander perspectief te bekijken om daarmee ruimte te krijgen en te zien wat nodig is. Daarbij onderzoeken we hoe je hier op een prettige en constructieve manier vorm aan kunt geven.

Ook als zelfstandige en als particulier ben je welkom, het enige verschil is dat je dan zelf de opdrachtgever bent. 

Gedurende de coaching sessies besteden we aandacht aan zaken waar je in het hier en nu tegenaan loopt. Dit doen we door middel van praten, oefeningen en theorie. Vaak wordt gebruik gemaakt van op de situatie toegespitste huiswerkopdrachten.
Verder proberen we de situatie vanuit een ander perspectief te bekijken om daarmee ruimte te krijgen en te zien wat nodig is. Daarbij onderzoeken we hoe je hier op een prettige en constructieve manier vorm aan kunt geven.

Tarieven

Voor een offerte op maat kunt u contact met me opnemen.

 

Tijd om even stil te staan?