Begeleiding voor samengestelde gezinnen

Een samengesteld gezin is een gezin waarbij minimaal een van de partners kinderen heeft uit een vorige relatie. Het nieuwe gezin kan ontstaan door scheiding of overlijden van een van de ouders. Het oude systeem kende zijn eigen dynamiek, normen, waarden en regels. Bij het vormgeven van een nieuw systeem wordt er vaak stilzwijgend van uitgegaan dat die normen en waarden het uitgangspunt blijven.

De uitdaging

Deze nieuwe uitdaging is echter vele malen ingewikkelder. Wie heeft welke plek? Mag er verschil bestaan tussen eigen kinderen en stiefkinderen? Mag je je als stiefouder met de opvoeding bemoeien? Hoe ga je om met de ex-partner? Enzovoort, enzovoort. De wens om een harmonieus gezin te vormen wordt hierdoor bemoeilijkt.

Wat moet er gebeuren om het gezinsgeluk een kans te geven? Het blijkt dat ouders die voor het eerst samen kinderen krijgen, veel meer praten en uitwisselen over de opvoeding dan (stief-)ouders in een samengesteld gezin doen.

Het vormen van een nieuw gezin is niet eenvoudig. Ouders en kinderen maken in korte tijd ingrijpende veranderingen door met positieve en ook minder positieve gevolgen voor het welzijn en functioneren van alle gezinsleden. Zestig procent van deze relaties valt binnen drie jaar weer uiteen. Ik vind het pijnlijk om te zien dat dit zo vaak niet lukt, terwijl de pogingen en intenties zo oprecht zijn.

Ervaring

Sinds 1986 vorm ik samen met mijn man een samengesteld gezin dat bestaat uit twee stiefkinderen en twee gezamenlijke kinderen. Alle kinderen wonen inmiddels zelfstandig. Vanaf mijn elfde jaar groeide ik zelf op in een samengesteld gezin. Mijn eerste ervaringen op dit gebied betreffen dus die als stiefdochter en stiefzus, binnen mijn huidige gezin zijn daar de ervaringen als stiefmoeder en sinds een aantal jaar ook als stiefoma bijgekomen.

Alle prettige en minder prettige dingen die ik hierin heb meegemaakt, hebben mij gevormd tot wie ik nu ben. Ze hebben bij mij het verlangen gewekt om een bijdrage te leveren aan het vergroten van de kans van slagen van deze tweede huwelijken. Het is mijn overtuiging dat er veel winst te behalen valt wanneer je tijd en aandacht besteedt aan de vele aspecten hiervan. Het ontwikkelen van een visie vanuit de perspectieven van alle leden van dit nieuwe systeem levert een essentiële bijdrage daaraan.

Stiefcoaching

Ik geef er voorkeur aan om te spreken over ‘begeleiding aan samengestelde gezinnen’ en gebruik minder graag de term stiefcoaching. De naamgeving suggereert dat de verantwoordelijkheid of de oorzaak ligt bij degene die de stiefouderpositie heeft.Terwijl natuurlijk beide volwassenen in een nieuw gezin evenredig verantwoordelijk zijn voor het vormgeven aan deze nieuwe samenstelling.

Mijn manier van werken

Ik begeleid samengestelde gezinnen: gezinnen waarbij één of beide ouders kinderen vanuit een eerdere relatie meebrengen. Vaak bestaat de verwachting dat alles en iedereen vanzelf op de juiste plek terechtkomt. De ervaring leert echter dat dit zeker niet altijd het geval is. Coaching voor samengestelde gezinnen richt zich op het nieuwe stel en de constructieve rol die de nieuwe partners hierin kunnen spelen. 

Een basistraject bestaat uit een intakegesprek en vijf afspraken van anderhalf uur. Huiswerkopdrachten op maat verbinden de sessies met elkaar. Tijdens het traject ontwikkelen jullie een heldere, eerlijke blik over wat je te doen hebt om iedereen binnen het gezin een eigen plek te geven. Deze inzichten en afspraken leggen jullie vast in een ‘Stiefplan’*. Hierbij maken we ondersteunend gebruik van het boek: ‘Hoe maak je een succes van je nieuwe gezin.’
Tijdens het intakegesprek bespreken we jullie situatie en bekijken we wat er nodig is. Tijdens het traject gaat het over thema’s als:
• twee culturen bij elkaar, hoe doe je dat?
• hoe maak je ruimte om met je eigen kinderen tijd te blijven doorbrengen?
• onderscheid leren maken tussen onvoorwaardelijke en voorwaardelijke liefde,
  tussen bloedband en stiefband.
• verschil kunnen maken tussen opvoed- en huisregels.
• bespreken van de rol van de ex-partners in het nieuwe systeem.
• wat kun je als stiefouder toevoegen en waar kun je invoegen?

*’Stiefplan’ is een term die gehanteerd wordt in het boek; ‘Hoe maak je een succes van je nieuwe gezin?’ Geschreven door Corrie Haverkort, Marlijn Kooistra-Popelier en Aleide Hendrikse-Voogt.

Tarieven

Een oriënterend gesprek van 30 minuten is gratis en vrijblijvend. Na dit kennismakingsgesprek is het tarief € 550,- (exclusief btw) voor het traject. Dit is inclusief 5 sessies en het werkboek ‘Hoe maak je een succes van je nieuwe gezin.’ Een sessie duurt 1,5 uur. Losse vervolgsessies kosten € 110,-.

 

 

Goed voorbereid de uitdaging aangaan?